BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Dokumen/Ebook/Report

Mengelola Perikanan Skala Kecil

Oleh Fikret Berkes, Robin Mahon, Patrick McConney, Richard Pollnac, dan Robert Pomeroy
Diterbitkan bekerjasama dengan International Development Reseacrh Centre PO Box 8500, Ottawa, ON, Canada www.idrc.ca © International Development Research Centre 2008
Diterjemahkan oleh:
Rahman DAKO
Rita Lindayati
Penerjemahan buku ini telah disetujui oleh International Development Research Centre Kanada

Pages